Thema

WJD thema: Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar Uw woord

Paus Franciscus koos voor de komende wereldjongerendagen het thema: ‘Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar Uw woord’. Deze woorden worden uitgesproken door de Heilige maagd Maria, de moeder van Jezus, negen maanden voor zijn geboorte. We vinden de tekst in het evangelie van Lucas (hoofdstuk 1, vers 38), nadat de engel Gabriel de blijde boodschap van de komst van Jezus aankondigde.

Paus Franciscus noemt Maria een voorbeeld, een rolmodel voor jongeren. Zo kunnen we bijvoorbeeld leren van haar gehoorzaamheid aan God. Maria luistert aandachtig naar wat God wil, denkt na over wat ze niet begrijpt, vraagt wat ze niet weet. Vervolgens geeft ze zich zonder reserve over aan de Gods wil.


Discover your identity

Wie ben jij? Wat vind je belangrijk? Wat doet jouw (katholieke) identiteit ertoe op de plek waar je werkt of studeert? Tijdens de WJD-reis naar Panama krijg je de mogelijkheid om op zoek te gaan naar antwoorden op deze en andere vragen.
Leer tijdens de WJD een kant van jezelf kennen die je (misschien) van tevoren nog niet kende. Op bedevaart, omringd door andere mensen, kunnen betekenisvolle ontmoetingen met reisgenoten en God ervoor zorgen dat kanten van je identiteit die verborgen bleven, zichtbaar worden. Het was er al wel en paste echt bij wie je bent (of wilt zijn), maar het bleef onzichtbaar.

Je verleden en heden, je ervaringen en kennis, je karakter en idealen kunnen zichtbaar worden op een manier die je van te voren niet had kunnen voorzien. Misschien wordt duidelijker wie je bent. Misschien zie je voor jezelf een nieuwe toekomst, nieuwe voornemens, een nieuwe plaats. Misschien ontdek je wat je roeping is – het onbeschrijflijk gevoel en inzicht dat je voor iets moet gaan omdat je diep van binnen weet en aanvoelt dat dat je plek is. In het woord ‘discover’ zit misschien verscholen wat je levensopdracht is. Op welke vraag is mijn leven het antwoord? En durf ik te antwoorden vanuit de vernieuwde (zelf)kennis: ‘mij geschiede naar Uw woord’?

Het thema: ‘Discover your identity’ wordt vooraf, tijdens en na de reis uitgewerkt in streams.


Young Professionals

Iedereen tussen 18 en 30 jaar is van harte welkom om mee te gaan naar Panama, maar voor de WJD-reis worden in het bijzonder Young Professionals uitgenodigd. Uniek aan deze reis is het aanvullende keuzeprogramma in de vorm van ‘streams’ gedurende de gehele reis en voorbereiding. Deze streams sluiten aan op de vragen en belevingswereld van de Young Professional en geven de reis een verdiepende laag. Alle streams staan in het teken van het thema ‘Discover your identity’ en zijn aanvullend op het algemene wereldwijde mariale thema. Centraal staat de vraag wie jij bent, wat je plek is op je werk en in je privéleven en wat jouw (katholieke) identiteit daarin kan betekenen.

Je krijgt de mogelijkheid om te kiezen tussen verschillende streams, die aansluiten bij jouw werk- en/of interessegebied. Hierbij kun je denken aan: onderwijs, de sociale leer van de kerk, duurzaamheid, leiding geven, theologie, geloofsverdieping, kennismaking met het katholieke geloof e.a. Er is een brede scala aan christelijke en maatschappelijke organisaties betrokken bij het ontwerpen en uitvoeren van het keuzeprogramma. Voor sommige streams zal aan het einde van de reis een getuigschrift worden aangeboden, zodat je deze reis kunt inzetten als bij-/nascholing op je werk. De organisatie van de reis denkt graag mee in de mogelijkheden.

Lees meer over de streams