Zorg – Ethics for Medics

Streams > Zorg – Ethics for Medics

Do you care?

Werk jij in de gezondheidszorg of studeer je life sciences, geneeskunde of voor een paramedisch beroep? Of doe je iets heel anders, maar heb je passie voor mensen en zorg? Ethics for Medics nodigt je uit om mee te denken over actuele thema’s die spelen op het gebied van welzijn en gezondheidszorg.


Reflect on right and wrong

Mag en moet alles wat technisch mogelijk is? Wie beslist over het staken van een behandeling? Wat is de rol van professionals en familie hierbij? Vinden we het goed om te knutselen aan het menselijke lichaam om het perfecter te maken? En moet iedereen automatisch donor worden?

Vind je het ook moeilijk om een antwoord hierop te geven en met andere mensen hierover in discussie te gaan? Want als het op beslissen aankomt dan hanteren we misschien allemaal verschillende argumenten en oordelen. Waar baseer ik mijn argumenten op als ik een mening vorm over orgaandonatie of palliatieve zorg?


Discover and discuss

Onderweg en ín Panama wil Ethics for Medics in deze stream een platform bieden om deze complexe thema’s te verdiepen vanuit gezond verstand, ethiek en geloof. Wat is goed en wat niet? Hoe bepaal je dat? Hoe maak je dit een ander duidelijk?


Topics

  • Ethiek en geloof in ons leven en in de wetenschap

  • Menselijke waardigheid

  • Ethiek rond het einde van het leven: voltooid leven, advance care planning, niet starten of staken van een behandeling, euthanasie, palliatieve zorg, levensbeëindiging op verzoek, voltooid leven

  • Orgaandonatie

  • De maakbare mens: genderideologie, technologische singulariteit en kunstmatige intelligentie

  • Genetische manipulatie: Crisp Cas en designer baby’s


Zie je hier een uitdaging? Doe mee met onze stream: hier én in Panama.


By Ethics for Medics

Ethics for Medics is een groep studenten en young professionals geïnteresseerd in ontwikkelingen in de zorg en levenswetenschappen en de daaraan verbonden ethische kwesties. We organiseren sinds 2013 maandelijkse bijeenkomsten en een jaarlijks symposium over deze thema’s.

Dr. Elisa García is bioloog en ethicus. Ze doet onderzoek naar hoe ethische principes en waarden worden toegepast bij medische beslissingen, onder andere genetische en prenatale testen. Zij volgt hierin de Personalistische ethiek.

Drs. Bregje Huisman is anesthesioloog-pijnspecialist en werkt daarnaast als expert palliatieve zorg in een hospice.

Meer informatie over Ethics for Medics