Volg hier de WJD@Home!

Extra pagina's > WJD@Home

Delen van de livestreams terugkijken

(dit overzicht wordt gedurende het programma verder bijgewerkt)

Honderd deelnemers uit verschillende bisdommen en enkele tientallen mensen leiding zijn in het weekend van 29 april - 1 mei op Ameland voor de WJD@Home. Er is een catechese van de bisschoppen, er zijn eucharistievieringen, een avond van barmhartigheid en het programma heeft allerlei inhoudelijke en creatieve workshops.

Lees ook het artikel op RKKerk.nl: “We moeten in beweging komen. Je kunt geen christen zijn in je eentje.”


Livestreams door Katholiekleven.nl

Op deze pagina vind je programmainformatie en kun je de livestreams volgen en terugkijken. Zodra er een live uitzending is, verschijnt deze hierboven. Download hier het programmaboekje.

Volg live:

  • op zaterdagochtend 30 april om 8.15 uur de eucharistieviering volgen, aansluitend verzorgt bisschop Van den Hende de catechese voor de deelnemers met de boodschap van paus Franciscus voor de WJD en gespreksvragen (download de boodschap en de gespreksvragen)
  • op zaterdagavond 30 april om 20.30-21.30 uur de avond van barmhartigheid volgen

Op zondagochtend 1 mei vertellen om 9.45 uur in het Geloofsgesprek op NPO2 twee deelnemers over de WJD en WJD@Home. Daarna wordt om 10.00 uur de mediaviering uitgezonden op NPO2. Bisschop Van den Hout is hoofdcelebrant.


WJD? Praat me even bij...

Op dinsdag 1 augustus 2023 zal de volgende Wereldjongerendagen (WJD) plaatsvinden in Lissabon. De Wereldjongerendagen (WJD) is een van de grootste internationale evenementen binnen de Katholieke kerk. Om de twee à drie jaar komen duizenden jongeren van over de hele wereld tussen de 15 en 35 jaar bij een, om samen met andere jongeren het katholieke geloof te vieren. Ook komt paus Franciscus naar de Wereldjongerendagen, hier spreekt hij de jongeren toe en moedigt hij ze aan om een stap in het katholieke geloof te zetten. Elke WJD heeft ook een thema. Het thema voor Lissabon 2023 zal zijn: ‘Maria stond op en ging met spoed’ (Lucas 1,39)


Days in the diocese

Van 25 tot 31 juli 2023 worden de Days in the Diocese gehouden. The Days in the Diocese zijn dagen met aanvang naar de Wereldjongerendagen, waarin in een plaatselijke parochie verblijft. Door middel van verschillende activiteiten leer je de cultuur van het land beter kennen. Deze dagen worden voor de WJD’ers georganiseerd door de plaatselijke bisdom van Portugal.

Voor meer informatie of voor het aanmelden informeer dan bij jouw bisdom.


Meer weten? Lees dan een van deze artikelen: