De informatie die je moet weten over de WJD

Extra pagina's > De WJD

De WJD

Op dinsdag 1 augustus 2023 zal de volgende Wereldjongerendagen (WJD) plaatsvinden in Lissabon. De Wereldjongerendagen (WJD) is een van de grootste internationale evenementen binnen de Katholieke kerk. Om de twee à drie jaar komen duizenden jongeren van over de hele wereld tussen de 15 en 35 jaar bij een, om samen met andere jongeren het katholieke geloof te vieren. Ook komt paus Franciscus naar de Wereldjongerendagen, hier spreekt hij de jongeren toe en moedigt hij ze aan om een stap in het katholieke geloof te zetten. Elk WJD heeft ook een thema. Het thema voor Lissabon 2023 zal zijn: ‘Maria stond op en ging met spoed’ (Lucas 1,39)

Days in the diocese

Van 25 tot 31 juli 2023 worden de Days in the Diocese gehouden. The Days in the Diocese zijn dagen met aanvang naar de Wereldjongerendagen, waarin in een plaatselijke parochie verblijft. Door middel van verschillende activiteiten leer je de cultuur van het land beter kennen. Deze dagen worden voor de WJD’ers georganiseerd door de plaatselijke bisdom van Portugal.

Voor meer informatie of voor het aanmelden informeerd dan bij jou bisdom.

Wil je meer weten? Lees dan een van deze artikelen:

Wat is de WJD: https://wjd.jongkatholiek.nl/artikelen/de-wereldjongerendagen/

Het ontstaan van de WJD: https://wjd.jongkatholiek.nl/artikelen/wereldjongerendagen-het-grootste-evenement-van-de-katholieke-kerk/

Days in the Diocese: https://wjd.jongkatholiek.nl/artikelen/the-days-in-the-diocese/