Onderwijs

door: Tilburg school of Catholic theology

Streams > Onderwijs

‘Mijn binnenste buiten’

In deze stream gaat het over de professionele identiteit van de leraar. Lesgeven draait niet alleen om vakkennis en pedagogische- en didactische kennis, ook bovenal om de leraar als persoon. Voor een leraar is het belangrijk te weten vanuit welke waarden, normen en overtuigingen zij of hij handelt. Juist als leraar ben je aanwezig en nabij als leerlingen op een kruispunt staan, een crisiservaring beleven. Of wellicht heb je zelf misschien als leraar met regelmaat het gevoel dat je op een kruispunt staat .

Met behulp van de waarderingstheorie en de zelfconfrontatiemethode gaan we op zoek naar je talenten, je persoonlijke waarden en overtuigingen en bovenal hoe je die kunt inzetten als leraar, als teamlid, als lid van een schoolorganisatie.


Leven en leren vanuit je wortels

Leven en leren vanuit je wortels was de titel van de oratie toen Monique haar hoogleraarschap begon. Tijdens de startbijeenkomst van de WJD in november gaan we met Monique in gesprek. Zij vertelt hoe het werkt als je jouw persoonlijke waarden en wortels verbindt met de levensbeschouwelijke waarden die je als leraar inzet. Ook gaat Monique in op de bronnen die haar inspireren zoals het werk van Bert Roebben en Gert Biesta.

Tijdens ons bezoek in Panama bezoeken we in de eerste week een school. Daar gaan we in gesprek over de rol van de leraar bijvoorbeeld als wereldburger en inspirator.


Reflecteer en professionaliseer

Tijdens de WJD is er ruimte om te reflecteren op vragen die bij deze onderwijsstream aan bod komen. Tijdens de bijeenkomsten in de tweede week van de WJD zal prof. dr. Monique van Dijk met je reflecteren op je talenten en de verschillende rollen van jou als leraar. Er bestaat de mogelijkheid een reflectieverslag te schrijven aan het einde van de reis. De activiteit voldoet aan de eisen die het register van leraren stelt aan professionalisering. De ervaring wordt extra aanbevolen aan (toekomstige) leraren die hun akte Godsdienst- en Levensbeschouwing hebben gehaald of gaan halen.


Begeleiding van de stream

De onderwijsstream ‘Mijn binnenste buiten’, wordt inhoudelijk geleid door prof. dr. Monique van Dijk-Groeneboer. Monique is hoogleraar Religieuze Educatie aan de Universiteit van Tilburg en werkzaam bij de faculteit Katholieke Theologie (Utrecht en Tilburg) waar ze de master Universitaire Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing coördineert. Monique wordt geassisteerd door Marieke Koppen - de Goede. Marieke is (bijna) afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht als onderwijskundige.

Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen. Zie ook: Tilburg school of Catholic Theology

Lees alle nieuwsberichten over de stream onderwijs