Faith seeking understanding

door: Sint Paulus Instituut

Streams > Faith seeking understanding

Wat geloof ik? Hoe leef ik ons geloof?

De Bijbel en de Heilige Mis zijn schatten die we keer op keer in het Katholieke geloof tegenkomen. Toch begrijpen we soms niet wat er in diezelfde Heilige Mis, Bijbel of traditie precies mee wordt bedoeld. We kunnen de onderliggende kennis waar de gebruiken en tradities vandaan komen missen. Aan de hand van de Bijbel en de Heilige Mis willen we in deze stream vanuit het geloof meer leren kennen, om ook weer meer te kunnen leven als gelovige.

Wezenlijke vragen

Want is ons geloof wel Bijbels? En hoe weet ik of ik de Bijbel goed interpreteer? Waarom doen we dingen zoals we die doen? Wat betekenen de delen van de Heilige Mis? En: Hoe laat de Heilige Mis ons zien wat de echte waarde en betekenis van de Bijbel is, ook voor mijn leven?

Samen met kapelaan Johannes van Voorst tot Voorst gaan we met deze wezenlijke vragen aan de slag!

Deze stream is gekoppeld aan reisoptie B. Deelnemers van deze stream worden dus gevraagd zich in te schrijven voor de drie weken reis (optie B). Mocht je willen deelnemen aan deze stream, maar je kunt niet met reisoptie B mee, stuur dan een mail naar: wjd@jongkatholiek.nl.

Als je kiest voor de stream 'Faith seeking understanding' word je ingedeeld in een deelgroep met anderen van deze stream.


Meer informatie via het Sint Paulus Instituut