Streams

Iedereen tussen 18 en 30 jaar is van harte welkom om mee te gaan naar Panama, maar voor de WJD-reis worden in het bijzonder Young Professionals uitgenodigd. Uniek aan deze reis is het aanvullende keuzeprogramma in de vorm van ‘streams’ gedurende de gehele reis en voorbereiding. Deze streams sluiten aan op de vragen en belevingswereld van de Young Professional en geven de reis een verdiepende laag. Alle streams staan in het teken van het thema ‘Discover your identity’ en zijn aanvullend op het algemene wereldwijde mariale thema. Centraal staat de vraag wie jij bent, wat je plek is op je werk en in je privéleven en wat jouw (katholieke) identiteit daarin kan betekenen.

Je krijgt de mogelijkheid om te kiezen tussen verschillende streams, die aansluiten bij jouw werk- en/of interessegebied. Hierbij kun je denken aan: onderwijs, de sociale leer van de kerk, duurzaamheid, leiding geven, theologie, geloofsverdieping, kennismaking met het katholieke geloof e.a. Er is een brede scala aan christelijke en maatschappelijke organisaties betrokken bij het ontwerpen en uitvoeren van het keuzeprogramma. Voor sommige streams zal aan het einde van de reis een getuigschrift worden aangeboden, zodat je deze reis kunt inzetten als bij-/nascholing op je werk. De organisatie van de reis denkt graag mee in de mogelijkheden.


Een overzicht